Regulamin wypożyczalni

 

§1 Informacje ogólne

 

 • wypozycz-przyczepke.pl to serwis należący do firmy Creativa Software z siedzibą w Wieliczce przy ul. Kościuszki 3J/B, 32-020 Wieliczka,
  NIP: 675-13-12-306,  REGON: 122962575.
 • Strona wypożyczalni www.wypozycz-przyczepke.pl umożliwia Klientom zapoznanie się z asortymentem wypożyczalni.
 • Zawieranie i wykonywanie umów najmu przyczepek rowerowych Croozer następuje zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej Regulaminem.

 

§ 2 Zawieranie umów najmu asortymentu wypożyczalni

 

 • Wypożyczalnia wynajmuje Klientom używane sprzęty oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 • Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia przyczepek powstałe z jego winy, w szczególności spowodowane użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Wraz z podpisaniem umowy najmu Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w treści ww. umowy oraz w niniejszym regulaminie.
 • Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypozycz.przyczepke@gmail.com) lub telefonicznie pod numerem 695-455-131.
 • Zamówiony sprzęt odbierany jest przez Klienta osobiście lub po wcześniejszym uzgodnieniu dostarczony pod wskazany przez Klienta adres.
 • Kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu sprzętu do wypożyczalni . W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu Wypożyczalnia może zaliczyć kwotę kaucji na poczet pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu, który został uszkodzony/zniszczony/utracony przez Klienta. W przypadku gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni od dnia ustalenia wysokości szkody.
 • Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie, w jakim go wypożyczył oraz w terminie ustalonym w umowie. Najemca jest zobowiązany zwrócić sprzęt Wynajmującemu na adres siedziby firmy po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów drogą telefoniczną lub mailową.
 • Opłata za okres wypożyczenia (zgodnie z cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu) pobierana jest w momencie oddawania wypożyczonego sprzętu.
 • Opłaty za wypożyczenie naliczą się mnożąc okres wynajmu – ilość dni licząc od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu- przez dzienne stawki opłat.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy najmu oraz w celu przetwarzania ich w zbiorze danych klientów wypożyczalni wypozycz-przyczepke.pl.
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy najmu.
 • Potwierdzeniem dokonania transakcji jest umowa najmu.
 • Klient może wykorzystywać wypożyczoną rzecz jedynie na własny użytek. Zabronione jest wykorzystywanie wypożyczonych rzeczy do celów komercyjnych.
 • Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i Cennika Wypożyczalni.